Принципи на отношения с децата

 

 

Аз не съм всезнайко,

   Затова няма и да се опитвам да бъда.

Аз искам мен да ме обичат,

   Затова ще съм открит към обичащите деца.

Аз искам да разбирам децата,

   Затова с интерес и благоговение ще позволя на децата да осветят моя свят.

Аз толкова малко знам за сложните лабиринти на детството,

   Затова ще позволя на децата да ме учат.

Аз най-добре усвоявам знанията, получени чрез моите усилия,

   Затова ще обединя своите усилия с усилията на децата.

Аз понякога се нуждая от убежище,

   Затова ще давам убежище на децата.

Аз обичам да ме приемат такъв, какъвто съм,

   Затова ще се стремя да съпреживявам на детето и да го ценя.

Аз правя грешки – свидетелство, че съм човек и то склонен да греши,

   Затова ще бъда търпелив към човешката същност на детето.

Аз реагирам емоционално на света на собствената си реалност,

   Затова ще се постарая да отслабя своята позиция и да вляза в света на детето.

Аз се чувствам приятно като началник и като знаещ отговорите на всички въпроси,

   Затова ще се наложи много да работя над това, да защитя децата от себе си.

Аз съм Аз, и това е по-вярно когато съм в безопасност,

   Затова ще бъда последователен във взаимодействието с детето.

Аз съм единственият, който може да изживее моя живот,

   Затова няма да се стремя да управлявам живота на детето.

Аз съм научил почти всичко, което знам чрез собствения си опит,

   Затова няма да преча на детето да натрупва собствен опит.

Аз черпя надежда и воля за живот от себе си,

   Затова ще признавам и ще потвърждавам самоценността на детето.

Аз не мога да направя така, че да изчезнат страха, болката, разочарованията и стреса на децата,

   Затова ще се постарая да смегчавам ударите.

Аз чувствам страх, когато съм беззащитен,

    Затова ще се докосвам до вътрешният свят на беззащитното дете с Доброта, Ласка и Нежност.

 

Х. Лендрет