Математика

Надолу в страничката са поместени ключови уроци с упражнения и задачи. Можете да работите самостоятелно по тях и да  припомняте важни математически знания. Приятни минути!

 


ТРЕНАЖОР С ТАБЛИЦАТА ЗА УМНОЖЕНИЕ

изтегли от тук:

БОДЛИВО  СМЕТАЛО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА

www.j2e.com/tony-66/10broinasistema/