Еnvision

Уважаеми родители и ученици. Новите възможности на програмата Енвижън позволяват да ми давам подробна и пълна информация за ползването на софтуера в часовете и резултатите на учениците. Може да изтеглите  и да видите въпросите, отговорите, грешките и резултатите на всички деца от класа.

България- част от Европа и света.

docs.google.com/file/d/0B5-vH0WbTgMFdDlRS2hoZHhOSUU/edit?usp=sharing&pli=1

БЕЛ - ЗИП

docs.google.com/file/d/0B5-vH0WbTgMFT3FHQUgwaVJpSms/edit?usp=sharing

Математика- десетична, позиционна, бройна система

docs.google.com/document/d/1KlAVKhYu_8P49sISCLHwPULGW7I4xgGC2VZAjQoiQlQ/edit?usp=sharing

Самостоятелна работа върху съществително и прилагателно име.


енвижън- коментари

Не са намерени никакви материали.