Български език

 

Помагало по БЕЛ


https://www.slideboom.com/presentations/688123/%D0%A1%D1%8A%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9#.UQrr1ZzDUsM.facebook