ПРОЕКТ КРАЧКОМЕРИ

 

 

През новата учебна година  нашият клас е одобрен за участие в Световното предизвикателство за деца 2012. В продължение на 50 дни  участниците ще носят крачкомери. Класът се състезава като един екип. Броят на направените крачки се записва всеки ден в книжка. Учителят сумира общия брой крачки, вписва ги в сайта, където  се калкулират в км и отвеждат класа в една от 52 дестинации по света. Всички ние заедно ще направим едно виртуално пътешествие по света.

     Предизвикателството започва на 19.09.2012 и приключва на 07.11.2012

     Успех!


 

ПРОЕКТ "Крачкомери" GCC

GLOBAL CHILDREN'S CHALLENGE     СВЕТОВНО ДЕТСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ДА СЕ РАЗДВИЖИМ! ДА ИЗМЕРИМ КРАЧКИТЕ СИ С КРАЧКОМЕР И ДА ОБИКОЛИМ СВЕТА ВИРТУАЛНО!


 

СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДЕЦА е Програмата е насочена срещу заседналия начин на живот при децата и привикването им към по-интензивен двигателен режим. В продължение на 50 дни децата носят педометър (крачкомер) и всеки ден се отчита колко крачки са направили. Учителят вписва данните в сайт. Броят на крачките се преобразува в км. Класът се придвижва напред в околосветското виртуално пътешествие като един отбор и всеки ден стига до географски забележителности. Учителят запознава децата с тези места и им показва снимки от тях. По този начин децата се мотивират да се движат повече, за да стигнат по-далече и да видят повече места. В одобрените училища ще пристигнат пратки в началото на септември, които ще съдържат педометрите, специална тетрадка за всеки ученик, в която да записва данните си, ръководство за учителя и т.н. Всичко това се предоставя напълно безплатно на училището.

НАШИЯТ КЛАС Е ЕДИН ОТ ОДОБРЕНИТЕ  4 350 КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА!


 

 

 
 

ПРАВИЛА

 • Всеки клас трябва да спазва правилата, за да не бъде дисквалифициран.
 • Това не е състезание.
 • Главната цел е да бъдем активни през 50-те дни на световното предизвикателство и да се забавляваме. Духът на събитието е предизвикателството да станеш по-активен и загрижен за здравето си.
 • Всеки ученик получава педометър и дневник. Само един педометър може да се носи.
 • Препоръчваме на всеки 24 ч да се записват данните.
 • След това данните се нулират.
 • Само педометри, предоставени от GCC, могат да се ползват.
 • Разстоянието между дестинациите е приблизително и праволинейно.
 • Уебсайтът калкулира дневните стъпки на класа и ги умножава по 7. Разстоянието се показва на карта.
 • Пътешествието цели да поддържа активността по време на 50-дневното предизвикателството. Учи децата да са активни всеки ден от живота си.
 • Педометрите се носят навсякъде и по всяко време, с изключение по време на сън и във вода.
 • Състезава се честно. Педометърът се прикрепва на ханша, не под ъгъл, а прав.
 


 


ПРАВИЛА

·         Всеки клас трябва да спазва правилата, за да не бъде дисквалифициран.

·         Това не е състезание.

·         Главната цел е да бъдем активни през 50-те дни на световното предизвикателство и да се забавляваме. Духът на събитието е предизвикателството да станеш по-активен и загрижен за здравето си.

·         Всеки ученик получава педометър и дневник. Само един педометър може да се носи.

·         Препоръчваме на всеки 24 ч да се записват данните.

·         След това данните се нулират.

·         Само педометри, предоставени от GCC, могат да се ползват.

·         Разстоянието между дестинациите е приблизително и праволинейно.

·         Уебсайтът калкулира дневните стъпки на класа и ги умножава по 7. Разстоянието се показва на карта.

·         Пътешествието цели да поддържа активността по време на 50-дневното предизвикателството. Учи децата да са активни всеки ден от живота си.

·         Педометрите се носят навсякъде и по всяко време, с изключение по време на сън и във вода.

·         Състезава се честно. Педометърът се прикрепва на ханша, не под ъгъл, а прав.

За измама се счита:

 

·         Ръчно разклащане на педометъра за отчитане на стъпки.

·         Даване на педометъра на друг.

·         Привързване на педометъра към кола, куче, летящ обект.

·         Представяне на преувеличени неверни данни.

·         Нулиране на чужд педометър.

·         Застрашаване за повреда на чужд педометър.

·         Първият клас, завършил курса за най-малко време, ще бъде обявен за най-активен клас в GCC 2012.

·         Ако повече от един клас приключат този ден, се вземат предвид броя на крачките.

·         В случай, че нито един клас не завърши курса, класът, извървял най-много стъпки във финалния ден, се обявява за най-активен.


КЛЕТВА НА УЧЕНИКА

Вземайки участие в световното предизвикателство за деца, ще спазвам правилата и ще участвам в духа на предизвикателството!
Правейки това, давам дума:
Винаги да мисля за безопастността си!
Да не давам на никого педометъра си!
Никога да не докосвам или нулирам чужд педометър!
Ще нося коректно педометъра и ще отчитам честно данните!