ИГРА ЗА ПРОВЕРКА НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ- ТЕСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

РАЗМЕНИ МЕСТАТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И КАФЯВИТЕ ЖАБИ

 

 

frogtest.hit.bg/

 

 

 

 

 


Зрителна памет

 

Запомнете как са разположени двойките цветове

 

Сглоби двете части