Спаси зайчето

 Изберете в началото трудност на играта - lento (лесно), normale (средно) или veloce (трудно) и натиснете Start за да започнете.

 (на цял екран)

Заб.: Изберете от опциите отдолу, дали отговорите да са едноцифрени или двуцифрени числа, както и какви операции да бъдат включени: +-, х: или и двете (tutti).