Избери вида на числата, които ще събираш. Има варианти с едноцифрено, двуцифрено и трицифрено число. Ако познаеш числото с вечен отговор, отборът ти печели.

При стартиране на играта, трябва да избереш правилният знак, за да ес получи равенството. Включени са задачи с четирите аритметични операции, а също и числови изрази с повече от една операция.

Проверете умеете ли правилно да събирате и изваждате числата до сто.  Първата колонка дава сбор, а втората пресмятане на разлики.

На пазар. Трябва да умножиш броя  на предметите по цената и да запишеш крайната сума, която трябва да заплатиш.