ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

06.05.2010 20:46

150 – БЪРЗА ПОМОЩ

166 – ПОЛИЦИЯ

160 – ПОЖАРНА

112 – ЕДИНЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

—————

Назад